caucan-TN-CM_1
  1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên – Chợ Mới.
  2. Địa điểm xây dựng: Thị xã Yên Lạc,huyện Phú Lương,tỉnh Thái Nguyên
  3. Năm khởi công: 2016
  4. Năm hoàn thành:2017

Các đặc điểm nổi bật của dự án:

Cầu Cạn 5 được thiết kế với sơ đồ như sau: 39.1+4×40+39.1 m. Tổng chiều dài cầu tính đến đuôi mố là 246.339m.  Kết cấu cầu là dầm Super-T đúc sẵn khẩu độ nhịp điển hình 38.2m. Tổng bề rộng mặt cắt ngang cầu là 12m

Mô tả ứng dụng khoa học công nghệ, phần mềm tiên tiến:

Cầu chính được mô hình hóa tính toán bằng phần mềm RM V8i, tính toán cục bộ bằng Midas FEA, tính toán móng cọc bằng FB Pier.

caucan-TN-CM_3
caucan-TN-CM_2