dai-lo-thang-long

Tên dự án:Dự án đầu tư, mở rộng đường vành đai III

Chủ đầu tư: Sở GTVT Hà Nội

Ngân sách dự án:Đầu tư theo hình thức BT

Thời gian thực hiện:

Vị trí dự án:Kết nối phía bắc cầu Thăng Long

Đơn vị tư vấn thiết kế:Công ty CP TVTK Đường bộ (TEDI)

Đơn vị thi công:

Đơn vị giám sát thi công:

 

Cấp đường

Đường đô thị :Vận tốc thiết kế: 80Km/h

Quy mô mặt cắt ngang

4 làn xe cơ giới                       : 4 làn x 3,5m = 14m

2 làn xe hỗn hợp                    : 2 làn x 6,25m  = 12,5m

DPC giữa và giải an toàn       : 1,5m

Lề trồng cỏ bên ngoài            : 2 x 0,5m  = 1,0m

Phần cầu

+ Quy mô: Cầu được mở rộng theo bề rộng mặt đường mới B = 29,0m.

Tải trọng: H30 – XB80, ng­êi 3kN/m2.

+ Trên tuyến có 6 cầu: Cầu Việt Thắng, cầu Kênh Giữa…

Loại cấp công trình: Công trình giao thông đường bộ, cấp II.

Empty tab. Edit page to add content here.