cau-thi-nai-5

Tên dự án:Dự án cầu đường Quy Nhơn – Nhơn Hội

Chủ đầu tư:Sở GTVT Bình Định

Ngân sách dự án:351.8 tỷ đồng

Thời gian thực hiện:Khánh thành 12/12/2006

Vị trí dự án:

Đơn vị tư vấn thiết kế:Công ty CP TVKT Đường bộ (TEDI)

Đơn vị thi công:

Đơn vị giám sát thi công:Viện KH công nghệ GTVT

 

–    Qui mô: Vĩnh cửu bằng BTCT DƯL và BTCT
–    Tải trọng: H30-XB80, người 300Kg/m2.
–    Bề rộng cầu: B=0,5+3,0+2×3,75+3,0+0,5=14,5 m
–    Khổ thông thuyền: B = 60m, H = 9m với H=5%.
–    Tần suất thiết kế : P=1%
–    Động đất cấp 7
–    Tải trọng va tàu cho tàu tự hành 300T
–    Sơ đồ cầu : 38.9m+24x40m+70.7m+3x120m+70.7m+23x40m+38.9m, chiều dài toàn cầu L=2477.3m
–    Kết cấu:
+ Nhịp chính : Dùng dầm hộp BTCT DƯL thi công nhịp theo phương pháp đúc hẫng
+ Nhịp dẫn : Gồm 49 nhịp dầm Super-T
+ Kết cấu mố trụ dẫn : Bằng BTCT đổ tại chỗ trên móng cọc khoan nhồi D1.0m
+ kết cấu trụ nhịp chính : Bằng BTCT đổ tại chỗ trên móng cọc khoan nhồi D1.5m

thi-nai-5
thi-nai-2