Giải thể thao nội bộ Công đoàn Công ty mẹ (ngày 14-15/9/2012)

Ngày 14/9/2012, được sự nhất trí của Đảng ủy, Chính quyền Tổng công ty, Ban thường vụ Công đoàn Công ty mẹ – Tổng công ty TVTK GTVT đã tổ chức Giải thể thao nội bộ giữa các công đoàn bộ phận chào mừng Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty mẹ – Tổng…

Công văn tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2012

Công văn số 7065/BGTVT-MT về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2012 Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên Hợp…