TEDI đã tổ chức buổi hội thảo trao đổi về tính mô hình toán cho diễn biến lòng sông của cầu Mỹ Thuận 2

Theo Nghị quyết số 52/2017/QH14 của Quốc hội khóa 14 về chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020, dự án cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn đầu cầu thuộc 1 trong số 11 dự…