TEDI tổ chức Hội thảo Công nghệ thiết kế và thi công Cầu dây văng

Ngày 29/3/2019, Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP (TEDI) phối hợp với Công ty TNHH VSL Việt Nam tổ chức Hội thảo Công nghệ thiết kế và thi công Cầu dây văng. Các đại biểu đã được nghe  Ông Marcel Elsener  – Giám đốc kỹ thuật VSL tại…