TEDI nhận Bằng khen của Hội Kết cấu và Công nghệ Xây dựng Việt Nam

Ngày 18/12/2020, tại Hà Nội, Hội kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam đã tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu tham dự Đại hội đã được nghe Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2020-2025.…