default
  1. Tên dự án: Cầu Bến Tre 1
  2. Địa điểm: Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
  3. Năm Khởi công: 2009
  4. Năm Khánh thành: 2013

Các đặc điểm nổi bật của dự án:

Cầu Bến Tre 1 bắc qua sông Bến Tre nối liền hai bờ Bắc và Nam thành phố Bến Tre, cầu nằm trong trục đường Đồng Khởi ở trung tâm của thành phố; Công trình có Tổng chiều dài 740m, trong đó cầu chính Bến Tre 1 dài 338,4m, phần tuyến dài 401,6m.

Qui mô và tiêu chuẩn kỹ thuật:

Qui mô công trình: Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT DƯL;

Sơ đồ nhịp: [3x30m+(45+63+45)m+3x30m], trong đó phần cầu chính vòm chạy trên BTCT có sơ đồ (45+63+45)m=153m; cầu dẫn là dầm bản BTCT DƯL liên tục, mỗi bờ gồm 3 nhịp 30m;

Bề rộng cầu: Phần vòm BTCT rộng B=13,5m, cầu dẫn B=8,0m ;

Tốc độ thiết kế: 60km/h;

Tải trọng thiết kế: Hoạt tải: HL93 ;

Tĩnh không thông thuyền: BxH=30x6m.

Tổng mức đầu tư, nguồn vốn:

Tổng mức đầu tư: 546,320 tỷ đồng VNĐ;

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

default
default
default
default