vnp_h7_1

Tên dự án: Dự án xây dựng cầu Pá Uôn (QL 279, tuyến tránh ngập tỉnh Sơn La)

Chủ đầu tư: Bộ GTVT

Ngân sách dự án: 125,159 tỷ VNĐ NSNN

Thời gian thực hiện: Khánh thành tháng 9/2010

Vị trí dự án: cầu Pá Uôn vượt sông Đà, trên quốc lộ 279, địa phận xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

Đơn vị tư vấn thiết kế: Tổng công ty TVTK GTVT – CTCP

Đơn vị thi công: Tổng công ty XD Thăng Long và Tổng công ty XDCT GT4

Đơn vị giám sát thi công: Viện KHCN GTVT

 

Empty tab. Edit page to add content here.
1469072580
20140125-khucnhac1