default
  1. Tên dự án: Cầu Tô Châu
  2. Năm khởi công: 2000
  3. Năm hoàn thành 2009
  4. Địa điểm: Thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Cầu Tô Châu bắc qua cửa sông Giang Thành (thành phố Hà Tiên) ngây chân núi Tô Châu, không chỉ đảm đương một trách nhiệm quan trọng trong giao thông, mà còn đảm đương một sự kỳ vọng, niềm háo hức nối các bờ vui của du khách trong hành trình khám phá cảnh đẹp Hà Tiên, vốn xưa đã từng rất nổi tiếng. Đây là cây cầu BTCT dài hơn 500m

Cầu Tô Châu tạo sự thuận lợi cho việc đi lại, và là điểm nhấn phong cảnh cho thành phố Hà Tiên từ phía Giang Thành – Đông Hồ.

default
default