default
  1. Tên dự án: Cầu Hàm Luông
  2. Địa điểm: Cầu Hàm Luông vượt sông Hàm Luông trên QL60 thuộc tỉnh Bến Tre
  3. Năm Khởi công: 2006
  4. Năm Khánh thành: 2010

Đặc điểm kỹ thuật dự án:

Chiều dài dự án 8216m. Trong đó: cầu Hàm Luông dài 1277,2m, cầu khác trên tuyến dài 463,7m, tuyến dài 6475,1m.

Qui mô công trình: Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT DƯL;

Sơ đồ nhịp: ((39,15+3×40)+(3×40+39,15)+ (90+3×150+90)+ (39,15+3×40)+ (3×40+39,15)m). Nhịp dẫn là dầm Super “T”, nhịp chính với sơ đồ (90+3×150+90)m là dầm hộp liên tục đúc hẫng cân bằng với khẩu độ nhịp chính 150m lớn nhất Việt Nam;

Bề rộng cầu: B=16m;

Tốc độ thiết kế: 80km/h;

Tải trọng thiết kế: Hoạt tải: HL93 có kiểm toán ô tô H-30, xe bánh XB-80, người 0.3T/m2;

Tĩnh không thông thuyền: BxH=(80×20,5)m.

Tổng mức đầu tư, nguồn vốn:

Tổng mức đầu tư: 597,6 tỷ VNĐ;

Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ.

default
default