CAUGIANGDONG_1
  1. Tên dự án:Dự án ĐTXD cầu Giang Đông
  2. Địa điểm xây dựng: Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
  3. Năm khởi công: 2014
  4. Năm hoàn thành:2015

Các đặc điểm nổi bật của dự án:

Cầu Giang Đông với Cầu chính là dầm hộp BTCT DƯL thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng. Sơ đồ nhịp là 55 + 90 + 55m. Chiều dài cầu chính là 200m. Tổng bề rộng mặt cắt ngang cầu là 14m.

Mô tả ứng dụng khoa học công nghệ, phần mềm tiên tiến:

Cầu chính cầu Giang Đông sử dụng công nghệ đúc hẫng cân bằng với 3 nhịp đúc hẫng liên tục nhịp chính 90m và tổng chiều dài cầu chính 200m.

Cầu chính được mô hình hóa tính toán bằng phần mềm RM V8i, tính toán cục bộ bằng Midas FEA, tính toán móng cọc bằng FB Pier. Trong giai đoạn thi công tính toán kiểm soát độ vồng bằng RM V8i.

CAUGIANGDONG_3
CAUGIANGDONG_2