CAMPUCHIA_NR78_7

Tên dự án: DỰ ÁN CẢI TIẾN NR78, Ratanakiri, Vương quốc Campuchia. Giai đoạn thiết kế chi tiết.
Quốc gia: Campuchia
Vị trí dự án trong nước: Ratanakiri, Vương quốc Campuchia
Tên chủ nhiệm công trình: Bộ Công chính và Giao thông vận tải (MPWT) (Vương quốc Campuchia)
Giá trị xấp xỉ của các dịch vụ được cung cấp bởi công ty theo hợp đồng: 850 000 USD

Ngày khởi công: 06/2006

Ngày hoàn thành: 12/2006

Nhân viên cấp cao có liên quan và các chức vụ thực hiện:

Giám đốc dự án: Tiến sĩ Vũ Gia Hiền, Phó Tổng Giám đốc TEDI

Mô tả chi tiết về dự án và dịch vụ được cung cấp:

Dự án:

Chính phủ Hoàng gia Campuchia (RGC) đã nhận được khoản vay từ Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với chi phí của Dự án cải tiến đường quốc lộ 78 (Dự án) từ Thị trấn Banlung đến Oyadav (Biên giới giữa Việt Nam và Campuchia). Chiều dài dự án là 70Km.

Các đặc điểm chính của dự án:

Xây dựng Quốc lộ số 70 dài 70 km với:

 – Xây dựng mặt đường bê tông nhựa và ke bờ:

+ 9m cho các đoạn bên ngoài thị trấn;

+ 30m cho đoạn trong Thị trấn BanLung (Km126 Km129);

+ 22m cho các đoạn trong Thị trấn Bo Keo (Km156 + 660 Km158 + 660) và Thị trấn Oyadav (Km171 + 800 Km173 + 800); và

+ 15m cho đoạn trong khu vực lân cận Cổng Biên giới Oyadav (Km194 + 570 – Km195 + 570).

– Xây dựng hai cây cầu (Oyadav 1 và Oyadav 2) rộng 9m và dài 118,4m, mỗi cầu gồm ba nhịp bê tông cốt thép dầm chữ T dài 15m, trụ bê tông cốt thép và mô cầu với nền móng trải; và

– Xây dựng 88 đường ống dẫn nước.

Mô tả chi tiết về dự án và dịch vụ được cung cấp:

Thiết kế chi tiết cho Dự án được TEDI thực hiện từ tháng 6 năm 2006 đến 12 năm 2006. Các dịch vụ do TEDI cung cấp bao gồm:

– Khảo sát địa hình;

– Khảo sát địa chất;

– Khảo sát thủy văn;

– Thiết kế chi tiết bao gồm dự toán chi phí và hồ sơ mời thầu;