18B-1

Tên dự án: DỰ ÁN XÂY DỰNG 18B, CHDCND LÀO (F/S)
Quốc gia: CHDCND Lào
Vị trí dự án trong nước: Tỉnh Attapeu, CHDCND Lào
Tên chủ nhiệm công trình: Bộ Giao thông vận tải (Việt Nam)
Giá trị xấp xỉ của các dịch vụ được cung cấp bởi công ty theo hợp đồng: 730 500 USD

Ngày khởi công: 01/2000

Ngày hoàn thành: 11/2000

Nhân viên cấp cao có liên quan và các chức vụ thực hiện:

Giám đốc dự án: Tiến sĩ Vũ Gia Hiền, Phó Tổng Giám đốc TEDI

Mô tả chi tiết về dự án và dịch vụ được cung cấp:

Dự án:

Dự án bắt đầu từ Km0 (thị trấn Attapeu) và tại Km116 + 900 (cửa khẩu biên giới Lào-Việt). Tổng chiều dài dự án là 116,9Km.

Các đặc điểm chính của dự án:

+ Từ Km0 đến Km 37, về cơ bản tuyến đường chạy dọc theo Quốc lộ số 18 hiện tại. Dự án bao gồm tăng bán kính cong, giảm các đường cong ngược chiều. Tuyến đường đi qua thị trấn Saysetha và qua hai cây cầu lớn Sekong và Sekamane.

+ Từ Km 37 đến Biên giới Việt-Lào, sau khi đi qua thị trấn Saysetha, tuyến đường rẽ trái và đi trong khu vực địa hình khá bằng phẳng dọc theo đường mòn. Từ Km 65, tuyến đi vào vùng núi và dân cư thưa thớt. Trong đoạn từ Km67 đến Km100, tuyến đi men sườn núi và vượt đỉnh núi với độ cao 815m, sau đó chảy dọc theo suối Dakxou và vượt suối Dakxou tại Km99 + 520 bằng cầu Dakxou. Sau đó, tuyến đường bám theo đường rừng đến Biên giới Lào-Việt tại Km112 + 960.

Mô tả chi tiết về dự án và dịch vụ được cung cấp:

Các nghiên cứu tính khả thi cho Dự án được TEDI thực hiện từ tháng 1 năm 2000 đến tháng 11 năm 2000.

Các dịch vụ do TEDI cung cấp bao gồm:

– Khảo sát địa hình;

– Khảo sát địa chất;

– Khảo sát thủy văn;

– Nghiên cứu khả thi;