Tên dự án: Dự án cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP. HCM

Chủ đầu tư:

Ngân sách dự án:

Thời gian thực hiện:

Vị trí dự án: Đường sắt Bắc Nam

Đơn vị tư vấn thiết kế: Tổng công ty TVKT GTVT – CTCP (TEDI).

Đơn vị thi công:

Đơn vị giám sát thi công:

Chưa có thông tin

Dự án ĐSĐT Tp. HCM, tuyến số 1 Bến Thành – Suối Tiên'Phối cảnh ga Bến Thành'
Dự án ĐSĐT Tp. HCM, tuyến số 1 Bến Thành – Suối Tiên'Phối cảnh ga Nhà hát thành phố'