TEDI thay đổi giờ làm việc

UBND thành phố Hà Nội đã ra quyết định về việc điều chỉnh giờ làm việc, học tập và kinh doanh trên địa bàn thành phố. Thời gian thực hiện việc điều chỉnh giờ làm…

Chi tiết