Giải Tennis TEDI năm 2014

Được sự thống nhất của Đảng ủy và Tổng giám đốc Tổng công ty, ngày 17/5/2014 Công đoàn Tổng công ty TVTK GTVT đã tổ chức Giải Tennis TEDI năm 2014 để thiết thực chào…

Chi tiết