TEDI tổ chức Hội thảo giới thiệu sản phẩm công nghệ mới của SIKA áp dụng trong thi công Công trình giao thông

Ngày 26/01/2021, Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) phối hợp với Công ty SIKA Limited Việt Nam tổ chức Hội thảo giới thiệu một số công nghệ/ vật liệu mới của SIKA áp dụng trong công trình giao thông và Tham quan nhà máy SIKA tại Bắc Ninh Hội thảo do Chuyên…