TEDI ký hợp đồng tư vấn khảo sát lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2

Sáng ngày 22/3/2021, tại trụ sở Ban Quản lý dự án Mỹ thuận đã diễn ra Lễ ký hợp đồng Gói thầu 01: Tư vấn khảo sát lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre giữa…