Công tác nghiên cứu đầu tư tuyến đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải tại buổi làm việc giữa Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam bộ ngày 14/5/2021 về việc: cần sớm triển khai xây dựng và khép kín các tuyến đường Vành đai 3,4…