Chính phủ trình Quốc hội chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025

Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 01/9/2021 tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg, tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông có tổng chiều dài 2.063 km trải dài từ Lạng Sơn (cửa khẩu Hữu Nghị)…