Công tác nghiên cứu đầu tư tuyến đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải tại buổi làm việc giữa Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam bộ ngày 14/5/2021 về việc: cần sớm triển khai xây dựng và khép kín các tuyến đường Vành đai 3,4…

Quy hoạch tổng thể hệ thống CHK, sân bay dưới góc nhìn tư vấn

Tạp chí GTVT – Là đơn vị tư vấn đầu ngành GTVT tại Việt Nam, trong quy hoạch ngành GTVT lần này, Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI)được tham gia đủ cả 5 lĩnh vực: đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, cảng biển và hàng không. Trong đó, đối với hàng không,…