Lễ ký kết biên bản kết quả chào bán cổ phần nhà nước thoái vốn tại TEDI cho Người lao động

Sáng ngày 28/4/2016, tại Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT – CTCP đã diễn ra lễ ký kết biên bản kết quả chào bán cổ phần nhà nước thoái vốn tại Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT – CTCP cho Người lao động. Tham dự buổi lễ ký kết có Chủ…