TEDI tổ chức Đại hội CNVC và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2009

Đại hội vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của ông Ngô Thịnh Đức – Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, ông Tạ Đăng Mạnh – Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT, và nhiều cán bộ lãnh đạo Cục, Vụ chuyên ngành của Bộ GTVT. Đại hội cũng có sự tham gia của Lãnh đạo các…

TEDI tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2010

Đại hội vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của ông Ngô Thịnh Đức – Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, và nhiều cán bộ lãnh đạo Cục, Vụ chuyên ngành của Bộ GTVT.  Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2009 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm…