Kiểm tra việc ứng dụng KHCN tại các đơn vị giao thông vận tải

Kiểm tra việc ứng dụng KHCN tại các đơn vị giao thông vận tải TEDI là doanh nghiệp tư vấn thiết kế thuộc Bộ GTVT, có truyền thống 50 năm. TEDI đã chủ động ứng dụng KHCN mới như dầm cầu bê tông cốt thép dự ứng lực đúc hẫng cân bằng đã áp dụng thành công ở cầu Phú Lương với khẩu độ…