Một số dạng trụ cầu

1. GIỚI THIỆU CHUNG: Trụ cầu là một bộ phận chính của cây cầu, là hình ảnh mang ấn tượng đầu tiên về cây cầu. Về cơ bản thì trụ cầu là một bộ phận…

Chi tiết