HANOI-VIENGCHAN1
  1. Tên dự án: DỰ ÁN CAO TỐC HÀ NỘI – VIÊNG CHĂN (GIAI ĐOẠN PRE F/S )
  2. Quốc gia: Việt Nam, CHDCND Lào
  3. Vị trí dự án trong nước: Hà Nội, Viêng Chăn
  4. Thời hạn dự án (tháng): 4 tháng
  5. Tên chủ nhiệm công trình: PMU85 – MOT
  6. Tổng số nhân viên trong tháng của nhiệm vụ: 38
  7. Giá trị xấp xỉ của các dịch vụ được cung cấp bởi công ty theo hợp đồng: 195 685 USD

Tên dự án:

DỰ ÁN CAO TỐC HÀ NỘI – VIÊNG CHĂN (GIAI ĐOẠN PRE F/S )

Quốc gia: Việt Nam, CHDCND Lào

Vị trí dự án trong nước: Hà Nội, Viêng Chăn

 

Thời hạn dự án (tháng):

4 tháng

Tên chủ nhiệm công trình:

PMU85 – MOT

Tổng số nhân viên trong tháng của nhiệm vụ:

38

Giá trị xấp xỉ của các dịch vụ được cung cấp bởi công ty theo hợp đồng:

195 685 USD

Ngày khởi công (tháng/năm): 4/2017

Ngày hoàn thành (tháng/năm): 8/2017

Số chuyên viên – tháng được cung cấp bởi Nhà tư vấn Liên kết:

 

Tên của Công ty liên kết, nếu có:

 

Tên nhân viên cấp cao có liên quan và các chức vụ

thực hiện:

– Nguyễn Mạnh Hà – Trưởng nhóm / Kỹ sư đường cao tốc;

– Văn Anh Tuấn – Trưởng nhóm thiết kế đường cao tốc;

– Phan Thế Anh – Trưởng nhóm thiết kế kết cấu;

– Đỗ Văn Đang – Trưởng nhóm khảo sát

Mô tả tường thuật của Dự án:

Điểm xuất phát: Trên Quốc lộ (NH) .10, Viêng Chăn – CHDCND Lào;

Điểm kết thúc: Pháp Vân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Tổng chiều dài: 725km

• Khu vực thuộc Lào: 355km

Viêng Chăn – Pac Xan: 120km (Chiều dài cầu: 2.56km).

Pac Xan – Vieng Thong: 125km (Chiều dài cầu: 9,59km).

Vieng Thong – Nam On: 80km (Chiều dài cầu: 23,89km; Chiều dài hầm: 12,75km).

Nam On – Cửa khẩu Thanh Thủy / Nam On: 30km (Chiều dài cầu: 4,98km; Chiều dài hầm l: 1,5km).

• Diện tích thuộc Việt Nam: 370km

Cửa khẩu Thanh Thủy / Nam On – Hồ Chí Minh: 25km (Chiều dài cầu: 6,72km; Chiều dài hầm: 0,5km).

Đường cao tốc Hồ Chí Minh – Đường cao tốc Bắc – Nam (thành phố Vinh): 40km (Chiều dài cầu: 2,5 km).

Đường cao tốc Bắc – Nam (thành phố Vinh) – Thủ đô Hà Nội: 30 km (Thực hiện theo các dự án đang nghiên cứu).

Tốc độ thiết kế là 80 km/h – 100 km/h – 120 km/h

Mô tả các dịch vụ thực tế được cung cấp bởi nhân viên trong dự án:

– Khảo sát thu thập dữ liệu;

– Lập Pre F/S;

HANOI-VIENGCHAN3
HANOI-VIENGCHAN1