TEDI tổ chức Hội thảo giới thiệu về mặt đường Bê tông nhựa rỗng thoát nước của TAIYU áp dụng trong thi công Công trình đường cao tốc.

Ngày 09/4/2021, Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) phối hợp với Công ty TNHH Taiyu Việt Nam tổ chức Hội thảo giới thiệu chi tiết về giải pháp kỹ thuật Bê tông nhựa rỗng thoát nước và phương án đề xuất cho các dự án đường cao tốc. Hội thảo do Chuyên…

Công đoàn TEDI: Phấn đấu mỗi đơn vị trực thuộc 10 sáng kiến trong đợt Tháng Công nhân năm 2021

Hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” (chương trình) do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã chỉ đạo điểm Công đoàn Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải (TEDI) phối hợp với chuyên môn tổ chức…