TEDI tổ chức Hội thảo giới thiệu về mặt đường Bê tông nhựa rỗng thoát nước của TAIYU áp dụng trong thi công Công trình đường cao tốc.

Ngày 09/4/2021, Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) phối hợp với Công ty TNHH Taiyu Việt Nam tổ chức Hội thảo giới thiệu chi tiết về giải pháp kỹ thuật Bê tông nhựa rỗng thoát nước và phương án đề xuất cho các dự án đường cao tốc. Hội thảo do Chuyên…