Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

(Chinhphu.vn) – Ngày 1/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1454/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết định do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký thay Thủ tướng Chính phủ. Đây là quy hoạch chuyên ngành đầu…

TEDI – Dấu chân người “đi trước mở đường”

Với vai trò là đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế đầu ngành GTVT, Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) đã không ngừng phát huy truyền thống: “Đi trước mở đường – Dũng cảm kiên cường – Thông minh sáng tạo”, ra sức phấn đấu lao động sản xuất, nghiên cứu…

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

Tổng quan về đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định: “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị…

Quyết tâm triển khai đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Thủ đô Hà Nội

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Thông báo số 187/TB-VPCP ngày 16/7/2021 giao UBND thành phố Hà Nội chuẩn bị đầu tư dự án (trên cơ sở đã thống nhất với các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc), thống nhất với Bộ GTVT chỉ…