Lễ ký kết biên bản kết quả chào bán cổ phần nhà nước thoái vốn tại TEDI cho Người lao động

Sáng ngày 28/4/2016, tại Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT – CTCP đã diễn ra lễ ký kết biên bản kết quả chào bán cổ phần nhà nước thoái vốn tại Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT – CTCP cho Người lao động. Tham dự buổi lễ ký kết có Chủ…

Hội nghị Đại diện phần vốn năm 2015 & Hội nghị Điển hình Tiên tiến 2010-2015

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông thay mặt Bộ Giao thông vận tải trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Thực hiện Kế hoạch số 16231/KH-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ GTVT về việc tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp ngành Giao thông…