Cầu Thanh Trì

Tên dự án: Dự án xây dựng cầu Thanh Trì và tuyến nam vành đai 3 TP Hà Nội Chủ đầu tư: Bộ Giao thông vận tải Ngân sách dự án: 5.700 tỷ đồng vốn ODA Thời gian thực hiện : Hợp long tháng 8/2006 Vị trí dự án: Cầu Thanh Trì nằm cách cảng…

Hầm Hải Vân

Tên dự án:Hầm đường bộ Hải Vân Chủ đầu tư:Bộ GTVT Ngân sách dự án:127.357.000 USD vốn JBIC Thời gian thực hiện:Khánh thành 05/6/2005 Vị trí dự án:Giữa Huế và Đà Nẵng trên QL1 Đơn vị tư vấn thiết kế:Liên danh Nippon Koei Co.,Ltd, Japan và Louis Berger Intenational Inc, USD hợp tác với TEDI…

Cầu cửa Việt

Tên dự án: Dự án Xây dựng cầu cửa Việt Chủ đầu tư:Sở GTVT Quảng Trị Ngân sách dự án:Vốn ngân sách tỉnh và ngân sách trung ương. Thời gian thực hiện:Khởi công ngày 28/02/2007 Khánh thành: 17/7/2010. Vị trí dự án: Nằm cách cảng Cửa Việt (tính từ tim bến số 2) khoảng 550…

Hầm Phú Gia Phước Tượng

Tên dự án: Hầm xuyên đèo Phú Gia Chủ đầu tư: Công ty CP Phước Tượng Phú Gia BOT. Ngân sách dự án:Vốn BOT. Thời gian thực hiện:Khởi công ngày 18/05/2013 Khánh thành: 27/3/2016. Vị trí dự án: Hầm xuyên đèo Phú Gia, Tỉnh Thừa Thiên Huế. Đơn vị tư vấn thiết kế:Công ty CP…

Cầu Pá Uôn

Tên dự án: Dự án xây dựng cầu Pá Uôn (QL 279, tuyến tránh ngập tỉnh Sơn La) Chủ đầu tư: Bộ GTVT Ngân sách dự án: 125,159 tỷ VNĐ NSNN Thời gian thực hiện: Khánh thành tháng 9/2010 Vị trí dự án: cầu Pá Uôn vượt sông Đà, trên quốc lộ 279, địa phận…

Cầu Chương Dương

Tên dự án: Dự án xây dựng cầu Chương Dương Chủ đầu tư:Bộ GTVT Ngân sách dự án:NSNN Thời gian thực hiện:Cầu được xây năm 10/10/1983, đưa vào sử dụng năm 30/6/1985 Vị trí dự án: Bắc qua sông Hồng Hà Nội Đơn vị tư vấn thiết kế: Tổng Công ty TVTK  GTVT – CTCP…

Hầm Đèo Ngang

Tên dự án:Hầm đường bộ đèo Ngang Chủ đầu tư:Tổng Công ty Sông Đà Ngân sách dự án:Vốn BOT Thời gian thực hiện:Khánh thành 8/2004 Vị trí dự án:Nằm trên QL1 kết nối Hà Tĩnh và Quảng Bình Đơn vị tư vấn thiết kế:Tổng công ty TVKT GTVT (TEDI) Đơn vị thi công:Công ty sông…