Giải thể thao nội bộ Công đoàn Công ty mẹ (ngày 14-15/9/2012)

Ngày 14/9/2012, được sự nhất trí của Đảng ủy, Chính quyền Tổng công ty, Ban thường vụ Công đoàn Công ty mẹ – Tổng công ty TVTK GTVT đã tổ chức Giải thể thao nội bộ giữa các công đoàn bộ phận chào mừng Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty mẹ – Tổng…