Đại hội giữa nhiệm kỳ tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Lần thứ XX

Công ty mẹ TEDI: Đại hội giữa nhiệm kỳ tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty TVTK GTVT Lần thứ XX, Nhiệm kỳ 2012-2017 Tổng số đảng viên triệu tập là 111, trong đó 105 đảng viên chính thức và 6 đảng viên dự bị. Số đảng viên có mặt tham…

Thiết bị hấp thụ tiếng ồn ứng dụng trong công trình giao thông vận tải

Tiếng ồn có những ảnh hưởng nhất định đến tâm lý và sức khỏe con người. Tiếp xúc thường xuyên với tiếng ồn lớn có thể gây giảm tập trung, giảm thính lực. Việc phát triển giao thông trong các thành phố, khu đô thị đặt ra bài toán giảm ảnh hưởng tiếng ồn đến…