Cầu Châu Giang

Tên dự án:Xây dựng công trình cầu Châu Giang TP Phủ Lý Chủ đầu tư: UBND TP Phủ Lý Ngân sách dự án: Thời gian thực hiện : Khánh thành 5/2015 Vị trí dự án: TP Phủ Lý Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty tư vấn xây dựng – Tổng công ty xây…