Dự án tuyến đường sắt thí điểm thành phố Hà Nội, tuyến số 3 Nhổn – ga Hà Nội

Tên dự án: Dự án tuyến đường sắt thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn – ga Hà Nội Chủ đầu tư: Ngân sách dự án: Thời gian thực hiện: Vị trí dự án: Hà Nội Đơn vị tư vấn thiết kế: Tổng công ty TVKT GTVT – CTCP (TEDI). Đơn vị thi công:…