Phương án kiến trúc cho cầu trên đường Nguyễn Hoàng vượt sông Hương – Thành phố Huế

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Thông báo số 132/TB-UBND ngày 20/5/2016, Ban Đầu tư và Xây dựng Giao thông thuộc Sở GTVT tỉnh đã tổ chức trưng bầy, lấy ý kiến rộng rãi cộng đồng đối với các đồ án dự thi phương án kiến trúc cầu…

Cầu An Đông

Tên dự án: Dự án đường ven biển Ninh Thuận Chủ đầu tư: Sở GTVT Ninh Thuận Ngân sách dự án: Vốn trái phiếu chính phủ Thời gian thực hiện : Khánh thành 12/2015 Vị trí dự án: TP Phan Rang – Tháp chàm tỉnh Ninh Thuận Đơn vị tư vấn thiết kế: Đơn vị…