Cảng Cửa Lò

Tên dự án: Dự án đầu tư nâng cấp luồng cho tàu biển 10.000 DWT đầy tải vào cảng Cửa Lò Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án các công trình hàng hải – cục Hàng hải Việt Nam Ngân sách dự án: Nguồn vốn Nhà nước Thời gian thực hiện: Khánh thành năm…

Cầu Châu Giang

Tên dự án:Xây dựng công trình cầu Châu Giang TP Phủ Lý Chủ đầu tư: UBND TP Phủ Lý Ngân sách dự án: Thời gian thực hiện : Khánh thành 5/2015 Vị trí dự án: TP Phủ Lý Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty tư vấn xây dựng – Tổng công ty xây…